Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Pielęgniarstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
  Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  Wydział Nauki o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
  Ocena: brak danych
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  Instytut Medyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Instytut Zdrowia
  Ocena: warunkowa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu
  Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Pielęgniarstwa Filia w Wyszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Opieki Zdrowotnej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Medyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Medycznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Przyrodniczo-Matematyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  Katedra Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
  Wydział Zarządzania Medyczno-Humanistycznego
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/