Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Pielęgniarstwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
  Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  Wydział Nauki o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
  Ocena: brak danych
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  Instytut Medyczny
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Instytut Zdrowia
  Ocena: warunkowa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu
  Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Ochrony Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
  Instytut Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Wydział Pielęgniarstwa Filia w Wyszkowie
  Ocena: pozytywna
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Opieki Zdrowotnej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Medyczny
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauk Medycznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Humanistyczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Przyrodniczo-Matematyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  Katedra Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
  Wydział Pielęgniarstwa
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
  Wydział Zarządzania Medyczno-Humanistycznego
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/